Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

НАЙ-НОВОТО

latest

За по-лесно – оперативен лизинг

За успешен бизнес не винаги е добре да се ползва кредит – има по-изгоден вариант и това е оперативен лизинг. Много чето се налага да се полз...

лизинг-кредит


За успешен бизнес не винаги е добре да се ползва кредит – има по-изгоден вариант и това е оперативен лизинг. Много чето се налага да се ползва определена техника или оборудване за кратък период, което не е изгодно да се закупува. Тогава добрият вариант е ползване на техниката срещу заплащане на определена стойност. Предоставянето на имущество за ползване на друго лице се оформя с договор. По силата на този договор предоставеното имущество (техника, оборудване, транспортни средства) се ползват в рамките на договора като ползвателят заплаща определената за целта стойност. След приключване на договора наетото имущество се връща на собственика.


Оперативният лизинг се регулира от действащото законодателство. Рискът основно се поема от собственика на предоставеното имущество. За намаляване на риска обикновено собственика застрахова имуществото си, което увеличава разходите по лизинга. Заради по-високия риск и допълнителните разходи на наемодателя вноските по оперативния лизинг са по-високи в сравнение с финансовия лизинг. Лизингодателят по свое съображение закупува имущество, което в бъдеще предоставя за ползване. Във връзка с това пред него стои задачата да предлага имущество, което към момента има най-голямо търсене. Грешно взетото решение по отношение на техника, транспортни средства и друго имущество в последствие може да доведе до големи загуби.Икономическият ефект от оперативния лизинг много зависи от правилната му организация. Лизингодателят анализира финансовите възможности на лизингополучателя, неговите кредитни задължения, продължителност на договора, периодичност на плащанията и всякакви други въпроси, свързани със сделката. При положителен резултат на предварителната аналитична дейност страните преминават към сключване на договор. В него се посочват правата и задълженията на двете страни. Важен елемент на договора се явяват лизинговите плащания.

Необходим етап се явяват застраховките за всички видове рискове. Те са за сметка на една от страните, като тези допълнителни разходи се имат предвид при оформяне на лизинговите плащания. За размера на плащанията по оперативен лизинг оказват влияние различни фактори: стойност на обекта на лизинг, срока на неговата амортизация, график на плащанията по него.

Динамиката на оперативния лизинг зависи от неговата привлекателност за участници

Той определено има много предимства. Най-важното от които е това, че чрез него се осигурява имущество, необходимо на лизингополучателя само срещу заплащане на определена сума до приключване на срока на договора. При това положение, например, строителен предприемач не влага пари за нова техника, която ще ползва само за определен период.Няма коментари

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.