Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

НАЙ-НОВОТО

latest

Кариерна консултация - как, защо и къде?

  Кариерната консултация е интегрален елемент от процедурата по търсене, намиране и задържане на правилните работни кадри за нуждите на бизн...

 

Кариерната консултация е интегрален елемент от процедурата по търсене, намиране и задържане на правилните работни кадри за нуждите на бизнеса.

Консултацията е задача и функция на агенциите по подбор на персонал. Тя е и основна съставка за постигане на желани резултати от страна на компаниите и от страна на наетите специалисти.

Кариерното ориентиране е основа за постигане на успех и за двете страни в работната сфера – работодатели и бъдещи работни специалисти.

Как се осъществява кариерната консултация?


Кариерната консултация цели да снабди бъдещите кадри с необходимия набор от познания, умения и качества в конкретната работна сфера. Това е процес, който цели да запознае кандидатите с тяхното призвание и да стимулира у тях необходимата мотивация за стартиране на конкретна професия.

Консултацията по кариерно ориентиране се състои в следните стъпки:

 • Опознаване на нуждите, интересите и качествата на работните кадри
 • Анализ на тяхната професионална насоченост
 • Изграждане на профил на кандидата
 • Създаване на подходящи предложения според изготвения профил
 • Изготвяне на насоки и съвети към профилните

Защо е необходима кариерната ориентация?


Кариерната консултация е необходима, тъй като дава основа, върху която да се градят бъдещите успехи и постижения на кандидатите за работа. Тя е необходима при следните ситуации:

 • Когато кандидатите нямат насока за бъдещата посока на професионална реализация
 • Когато кандидатите имат съмнения за своята компетентност, умения или перспективи за развитие
 • Когато кандидатите имат нужда да научат повече за себе си, своите интереси и призвания
 • Когато кандидатите се нуждаят от помощ в подготовката и процеса на кандидатстване или намиране на подходяща работа
 • Когато кандидатите се нуждаят от промяна в кариерната ориентация, но не са наясно със стъпките, които следва да се предприемат.
Научете повече и се консултирайте с агенция за подбор на персонал тук: https://www.topskills-bg.com/

Къде се осъществява кариерната консултация?


Агенциите по подбор на персонал са основните места, на които се доставя услугата за кариерна консултация. Те имат задачата да проследят успеха на всяка стъпка от процеса по търсене, намиране и задържане на работни кадри. Тяхна функция е и да доставят необходимото обучение и да проведат консултации, които да подготвят бъдещите специалисти за професионална и сигурна реализация.

Специалистите по подбор на работни кадри притежават уменията и компетенцията да изградят надеждно партньорство с бизнесите, което да се изрази във взаимни насоки, съвети и професионална градация.

Те могат да предоставят кариерна ориентация на бъдещи кандидати, както и на кадри, които са в процес на придобиване на лидерски бизнес позиции. Кариерното ориентиране дава надеждни перспективи, както и за бъдещите работни звена, така и за техните работодатели, които се нуждаят от доверени специалисти.

Да обобщим


Подборът на персонал е процесът, който стартира първоначално от стъпката на кариерно ориентиране. Консултацията по професионална ориентация е важна, защото:

 • Спомага на бъдещите работни звена да получат насоки и съвети за своето кариерно бъдеще
 • Допринася за вземането на лесни и функционални решения за кандидатите по работа
 • Дава на работните кадри надеждна перспектива за развитие и получаване на професионална реализация


Няма коментари

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.